Sổ mơ - Trang 12

Sổ mơ - Giải mộng lô đề


Sổ mơ - Trang 12

Số thứ tựGiấc mơBộ số
01Quả rụng89 - 93
02Quả trên cây84 - 48
03Quả26 - 60
04Quái vật30 - 39 - 17
05Quần áo vá nhiều01 - 11
06Quần áo09 - 06
07Quản bưởi17 - 71
08Quần lót02 - 59
09Quán rượu ngoài trời69
10Quan tài bố nuôi62 - 63
11Quan tài chôn rồi01 - 51
12Quan tài chưa chôn04
13Quan tài có xác chết74 - 21
14Quan tài mở nắp31 - 36
15Quan tài06 - 56 - 26
16Quạt trần82
17Quét nhà34 - 43
18Cuốc xẻng68
19Quyển vở18 - 19
20Ra đa45 - 54
21Ra suối mưa to35 - 53
22Rắn bơi21 - 82
23Rắn cắn gót chân57
24Rắn cắn người43 - 73
25Rắn cắn14 - 59 - 95
26Rắn đất38 - 78
27Rắn đuổi69
28Rắn hai đầu15 - 51
29Rắn quấn chân96
30Rắn quấn người49 - 97
31Rắn quấn05 - 15 - 51
32Rắn rết00 - 20 - 28 - 40 - 82
33Râu mọc dài25 - 57
34Râu03 - 53 - 07 - 75
35Rệp26 - 64
36Rổ đỗ28 - 48 - 68 - 86
37Rổ trứng70 - 30
38Rơi kính đeo32 - 89
39Rơm rạ36 - 78
40Rồng bay57 - 34
41Rùa biển87
42Rửa chân86 - 68
43Rùa56
44Rụng cả hàm răng03
45Rụng một chiếc răng31
46Rụng răng31 - 32 - 52 - 62
47Sấm sét94 - 95 - 54
48Sang nhà láng giềng42 - 43 - 64
49Sao trên trời33 - 38
50Sắt93 - 58
51Say rượu35 - 45 - 90
52Sinh đẻ27 - 56
53Sinh lí hai người02 - 22
54Sổ điểm30 - 35
55Sợ ma75 - 23 - 96
56Sổ rách bìa45 - 49
57Sổ sách38 - 88
58Sông ngòi42
59Sư sãi bắt đồn76 - 46
60Sư tử25, 45
61Sửa lại hố xí79 - 70
62Súng ak86
63Súng b4018 - 64
64Súng bắn dài68
65Súng hơi00 - 97
66Suối nước đục09 - 18
67Suối nước trong41 - 47
68Sụt lở09 - 13
69Tai nạn ô tô69 - 54
70Tai nạn tàu hỏa07 - 26
71Tai nạn xe máy95
72Tai nạn00 - 07 - 70 - 46
73Tắm bồn61 - 82 - 76
74Tắm nước lạnh61 - 86
75Tắm nước trong16 - 61
76Tắm sông94 - 76
77Tàn sát05 - 59
78Tảng đá20 - 40 - 60 - 80
79Tập võ70 - 72
80Tầu bay10 - 11
Bình luận thêm