Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
79150 ngày (30.00%)172 lần ( 1.3%) 1.15 lần/ngày (114.67%)
61142 ngày (28.40%)161 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (113.38%)
44138 ngày (27.60%)156 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
52138 ngày (27.60%)160 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (115.94%)
62138 ngày (27.60%)168 lần ( 1.2%) 1.22 lần/ngày (121.74%)
20133 ngày (26.60%)150 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.78%)
43133 ngày (26.60%)148 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.28%)
49133 ngày (26.60%)153 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
10132 ngày (26.40%)157 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (118.94%)
89131 ngày (26.20%)156 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (119.08%)
90130 ngày (26.00%)148 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.85%)
32128 ngày (25.60%)152 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
19127 ngày (25.40%)148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
56127 ngày (25.40%)151 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.90%)
16126 ngày (25.20%)147 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
22126 ngày (25.20%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
75126 ngày (25.20%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
96126 ngày (25.20%)140 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
42125 ngày (25.00%)146 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.80%)
63125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
70125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
95125 ngày (25.00%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
30123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
41123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
68123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
82123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
84123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
93123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
03122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
18122 ngày (24.40%)134 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
21122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
57122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
66122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
67122 ngày (24.40%)134 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
72122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
83122 ngày (24.40%)147 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.49%)
87122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
25121 ngày (24.20%)129 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (106.61%)
26121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
36121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
40121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
50121 ngày (24.20%)127 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (104.96%)
60121 ngày (24.20%)142 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
65121 ngày (24.20%)143 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
17120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
86120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
88120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
92120 ngày (24.00%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.50%)
08119 ngày (23.80%)144 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (121.01%)
59119 ngày (23.80%)139 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
74119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
97119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
04118 ngày (23.60%)131 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
99118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
00117 ngày (23.40%)137 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.09%)
06117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
15117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
81117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
91117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
11116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
13116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
33116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
37116 ngày (23.20%)126 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
39116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
48116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
64116 ngày (23.20%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
69116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
02115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
05115 ngày (23.00%)136 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.26%)
35115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
47114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
09113 ngày (22.60%)135 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.47%)
24113 ngày (22.60%)136 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (120.35%)
29113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
46113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
53113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
98113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
12112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
55112 ngày (22.40%)118 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.36%)
07111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
14111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
71111 ngày (22.20%)131 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.02%)
73111 ngày (22.20%)132 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.92%)
27110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
78110 ngày (22.00%)128 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.36%)
80110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
94110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
58109 ngày (21.80%)117 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.34%)
34108 ngày (21.60%)124 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
54108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
51107 ngày (21.40%)121 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
23106 ngày (21.20%)121 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
31106 ngày (21.20%)114 lần ( 0.8%) 1.08 lần/ngày (107.55%)
38106 ngày (21.20%)121 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
76105 ngày (21.00%)114 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.57%)
77105 ngày (21.00%)121 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.24%)
45104 ngày (20.80%)120 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
01103 ngày (20.60%)111 lần ( 0.8%) 1.08 lần/ngày (107.77%)
28103 ngày (20.60%)119 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.53%)
8598 ngày (19.60%)111 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (113.27%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm