Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
79155 ngày (31.00%)180 lần ( 1.3%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
44138 ngày (27.60%)158 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.49%)
61137 ngày (27.40%)156 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.87%)
56133 ngày (26.60%)157 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.05%)
62133 ngày (26.60%)160 lần ( 1.2%) 1.20 lần/ngày (120.30%)
42132 ngày (26.40%)157 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (118.94%)
96132 ngày (26.40%)143 lần ( 1.1%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
20131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
52131 ngày (26.20%)148 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
82131 ngày (26.20%)149 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.74%)
43130 ngày (26.00%)146 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
83130 ngày (26.00%)158 lần ( 1.2%) 1.22 lần/ngày (121.54%)
16129 ngày (25.80%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
49129 ngày (25.80%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
10127 ngày (25.40%)150 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.11%)
41127 ngày (25.40%)144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
91126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
93126 ngày (25.20%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
18125 ngày (25.00%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
36125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
70125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
21124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
32124 ngày (24.80%)147 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.55%)
68124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
87124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
95124 ngày (24.80%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
97124 ngày (24.80%)145 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
72123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
75123 ngày (24.60%)134 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
88123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
89123 ngày (24.60%)146 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.70%)
13122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
60122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
65122 ngày (24.40%)145 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.85%)
67122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
90122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
17121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
26121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
40121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
64121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
84121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
86121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
19120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
38120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
55120 ngày (24.00%)131 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
63120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
99120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
03119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
15119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
34119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
66119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
08118 ngày (23.60%)142 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.34%)
11118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
22118 ngày (23.60%)123 lần ( 0.9%) 1.04 lần/ngày (104.24%)
30118 ngày (23.60%)129 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
35118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
57118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
74118 ngày (23.60%)129 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
05117 ngày (23.40%)140 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (119.66%)
06117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
46117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
48116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
73116 ngày (23.20%)139 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (119.83%)
92116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
02115 ngày (23.00%)134 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
27115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
39114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
50114 ngày (22.80%)123 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.89%)
81114 ngày (22.80%)126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
24113 ngày (22.60%)138 lần ( 1.0%) 1.22 lần/ngày (122.12%)
25113 ngày (22.60%)119 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.31%)
29113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
47113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
53113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
59113 ngày (22.60%)134 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
04112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
07112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
12112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
37112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
54112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
94112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
00111 ngày (22.20%)132 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.92%)
33111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
14110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
51110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
31109 ngày (21.80%)120 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
58109 ngày (21.80%)118 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
78109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
80109 ngày (21.80%)122 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
09108 ngày (21.60%)129 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.44%)
69108 ngày (21.60%)121 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
71108 ngày (21.60%)129 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.44%)
23107 ngày (21.40%)122 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
28106 ngày (21.20%)124 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.98%)
01103 ngày (20.60%)110 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (106.80%)
98101 ngày (20.20%)118 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.83%)
76100 ngày (20.00%)108 lần ( 0.8%) 1.08 lần/ngày (108.00%)
77100 ngày (20.00%)114 lần ( 0.8%) 1.14 lần/ngày (114.00%)
85100 ngày (20.00%)116 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
4599 ngày (19.80%)115 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.16%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm