Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
79155 ngày (31.00%)181 lần ( 1.3%) 1.17 lần/ngày (116.77%)
61139 ngày (27.80%)158 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.67%)
44138 ngày (27.60%)158 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.49%)
52134 ngày (26.80%)151 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.69%)
16133 ngày (26.60%)154 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
42133 ngày (26.60%)157 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.05%)
56133 ngày (26.60%)157 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.05%)
43131 ngày (26.20%)147 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.21%)
49131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
62131 ngày (26.20%)158 lần ( 1.2%) 1.21 lần/ngày (120.61%)
20130 ngày (26.00%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
10129 ngày (25.80%)153 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.60%)
82129 ngày (25.80%)146 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
96129 ngày (25.80%)141 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.30%)
18127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
83127 ngày (25.40%)153 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.47%)
93127 ngày (25.40%)139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.45%)
41126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
70126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
36125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
89125 ngày (25.00%)150 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
91124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
95124 ngày (24.80%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
21123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
26123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
32123 ngày (24.60%)146 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.70%)
60123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
88123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
17122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
40122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
67122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
68122 ngày (24.40%)133 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
84122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
87122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
90122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
97122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
13121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
72121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
86121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
15120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
22120 ngày (24.00%)125 lần ( 0.9%) 1.04 lần/ngày (104.17%)
34120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
57120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
63120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
65120 ngày (24.00%)143 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.17%)
74120 ngày (24.00%)132 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
75120 ngày (24.00%)131 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
03119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
05119 ngày (23.80%)142 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.33%)
19119 ngày (23.80%)139 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
38119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
64119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
99119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
35118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
06117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
11117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
55117 ngày (23.40%)128 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
66117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
08116 ngày (23.20%)140 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.69%)
27116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
30116 ngày (23.20%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
50116 ngày (23.20%)125 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.76%)
73116 ngày (23.20%)138 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.97%)
81116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
92116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
04115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
46115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
48115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
25114 ngày (22.80%)120 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.26%)
54114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
59114 ngày (22.80%)135 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
02113 ngày (22.60%)132 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
29113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
39113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
47113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
69113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
00112 ngày (22.40%)131 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.96%)
12112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
24112 ngày (22.40%)136 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (121.43%)
33112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
37112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
51112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
53112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
07110 ngày (22.00%)126 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
09110 ngày (22.00%)131 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.09%)
71110 ngày (22.00%)132 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
94110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
14109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
58109 ngày (21.80%)118 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
80108 ngày (21.60%)121 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
31107 ngày (21.40%)118 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
78107 ngày (21.40%)124 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
23106 ngày (21.20%)121 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
28106 ngày (21.20%)124 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.98%)
01103 ngày (20.60%)110 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (106.80%)
98103 ngày (20.60%)120 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.50%)
77101 ngày (20.20%)114 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (112.87%)
45100 ngày (20.00%)116 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
7699 ngày (19.80%)106 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (107.07%)
8599 ngày (19.80%)115 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.16%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm