Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
79156 ngày (31.20%)182 lần ( 1.3%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
61137 ngày (27.40%)156 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.87%)
44136 ngày (27.20%)156 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
56134 ngày (26.80%)158 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (117.91%)
16133 ngày (26.60%)154 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
62133 ngày (26.60%)160 lần ( 1.2%) 1.20 lần/ngày (120.30%)
42132 ngày (26.40%)156 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
43132 ngày (26.40%)148 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
52132 ngày (26.40%)149 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
20131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
49131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
10129 ngày (25.80%)153 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.60%)
96129 ngày (25.80%)141 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.30%)
18127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
82127 ngày (25.40%)144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
83127 ngày (25.40%)153 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.47%)
93127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
36125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
41125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
70125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
89125 ngày (25.00%)151 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (120.80%)
91125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
95125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
26124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
84124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
21123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
22123 ngày (24.60%)129 lần ( 1.0%) 1.05 lần/ngày (104.88%)
32123 ngày (24.60%)145 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.89%)
60123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
86123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
88123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
17122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
63122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
68122 ngày (24.40%)133 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
87122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
97122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
40121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
75121 ngày (24.20%)132 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
90121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
13120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
15120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
34120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
57120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
67120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
72120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
03119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
05119 ngày (23.80%)142 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.33%)
65119 ngày (23.80%)142 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.33%)
74119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
99119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
19118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
38118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
64118 ngày (23.60%)131 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
92118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
06117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
08117 ngày (23.40%)141 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.51%)
11117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
35117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
25116 ngày (23.20%)122 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.17%)
27116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
30116 ngày (23.20%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
48116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
50116 ngày (23.20%)125 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.76%)
66116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
54115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
55115 ngày (23.00%)124 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
73115 ngày (23.00%)137 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.13%)
04114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
29114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
39114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
46114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
59114 ngày (22.80%)136 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.30%)
81114 ngày (22.80%)126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
00113 ngày (22.60%)132 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
02113 ngày (22.60%)132 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
47113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
53113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
33112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
37112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
51112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
09111 ngày (22.20%)132 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.92%)
24111 ngày (22.20%)135 lần ( 1.0%) 1.22 lần/ngày (121.62%)
69111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
07110 ngày (22.00%)126 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
12110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
14110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
71109 ngày (21.80%)130 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.27%)
94109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
31108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
58108 ngày (21.60%)117 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
80108 ngày (21.60%)122 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
23107 ngày (21.40%)122 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
78107 ngày (21.40%)124 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
28105 ngày (21.00%)123 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.14%)
01103 ngày (20.60%)110 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (106.80%)
98102 ngày (20.40%)119 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
77101 ngày (20.20%)114 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (112.87%)
85101 ngày (20.20%)117 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.84%)
45100 ngày (20.00%)116 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
7698 ngày (19.60%)105 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (107.14%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm