Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
79153 ngày (30.60%)176 lần ( 1.3%) 1.15 lần/ngày (115.03%)
61141 ngày (28.20%)159 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (112.77%)
52138 ngày (27.60%)159 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.22%)
44136 ngày (27.20%)153 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
49135 ngày (27.00%)155 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
62135 ngày (27.00%)168 lần ( 1.2%) 1.24 lần/ngày (124.44%)
10133 ngày (26.60%)157 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.05%)
43133 ngày (26.60%)148 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.28%)
16131 ngày (26.20%)153 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.79%)
20130 ngày (26.00%)148 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.85%)
42129 ngày (25.80%)151 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.05%)
56129 ngày (25.80%)155 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.16%)
89129 ngày (25.80%)153 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.60%)
82128 ngày (25.60%)147 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
95128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
18127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
32127 ngày (25.40%)150 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.11%)
22126 ngày (25.20%)137 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.73%)
90126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
57125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
96125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
26124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
63124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
67124 ngày (24.80%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
75124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
84124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
86124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
93124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
97124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
40123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
70123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
87123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
21122 ngày (24.40%)133 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
41122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
60122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
66122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
83122 ngày (24.40%)147 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.49%)
19121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
25121 ngày (24.20%)128 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (105.79%)
30121 ngày (24.20%)133 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
36121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
68121 ngày (24.20%)133 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
74121 ngày (24.20%)133 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
91121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
17120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
65120 ngày (24.00%)143 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.17%)
72120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
13119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
35119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
50119 ngày (23.80%)126 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (105.88%)
99119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
03118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
05118 ngày (23.60%)140 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
11118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
69118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
88118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
92118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
06117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
08117 ngày (23.40%)141 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.51%)
64117 ngày (23.40%)128 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
00116 ngày (23.20%)137 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
02116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
48116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
81116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
04115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
55115 ngày (23.00%)122 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.09%)
39114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
59114 ngày (22.80%)134 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
15113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
34113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
47113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
53113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
73113 ngày (22.60%)134 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
24112 ngày (22.40%)135 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.54%)
37112 ngày (22.40%)122 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.93%)
27111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
33111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
38111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
07110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
46110 ngày (22.00%)124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
54110 ngày (22.00%)124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
71110 ngày (22.00%)130 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
94110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
51109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
98109 ngày (21.80%)125 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
09108 ngày (21.60%)130 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (120.37%)
12108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
14108 ngày (21.60%)124 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
29108 ngày (21.60%)121 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
58108 ngày (21.60%)116 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.41%)
45107 ngày (21.40%)124 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
31106 ngày (21.20%)115 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.49%)
77106 ngày (21.20%)123 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.04%)
78106 ngày (21.20%)122 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.09%)
80106 ngày (21.20%)120 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
23105 ngày (21.00%)120 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
01104 ngày (20.80%)111 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (106.73%)
28103 ngày (20.60%)119 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.53%)
76103 ngày (20.60%)112 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.74%)
8597 ngày (19.40%)110 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (113.40%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm