Sổ mơ - Trang 13

Sổ mơ - Giải mộng lô đề


Sổ mơ - Trang 13

Số thứ tựGiấc mơBộ số
01Tàu biển11 - 70 - 90
02Tầu hỏa74 - 72
03Tàu thủy cháy38 - 83
04Tàu thủy11 - 16
05Tẩy rửa62 - 41 - 10 - 01
06Tên lửa01
07Tên lửa32 - 72
08Tham ăn 69 - 84
09Thẩm phán quan tòa24 - 89
10Thần chết83 - 93
11Thần tài36 - 39 - 79 - 10
12Than thở90 - 95
13Thằng điên74 - 75
14Thằng hề03 - 08
15Thằng ngốc29 - 90
16Thành lũy40 - 45 - 54
17Thanh sắt19 - 09
18Thất vọng12 - 71 - 64
19Thấy bể nước87 - 54 - 61
20Thầy bói14 - 64 - 49
21Thấy có nước mà không người tắm32 - 64 - 68 - 37
22Thầy cúng40, 45
23Thấy dây dầu39
24Thấy người bé nhỏ45 - 61
25Thấy người bị ám sát22 - 37
26Thấy người bị treo cổ95 - 97
27Thấy người cao lớn21 - 32
28Thấy người cao lớn21 - 32
29Thấy người còn trẻ64 - 78
30Thấy người đi dạo32 - 89
31Thấy người đội mũ56 - 89
32Thấy người đốt làng06 - 21 - 48
33Thấy người mua68
34Thấy người to béo25 - 75 - 74
35Thấy tiền02 - 52 - 82
36Thấy treo cổ nhiều người86
37Thấy xác chết04 - 60
38Thèm khát tình yêu86 - 31
39Thi đỗ26 - 28
40Thi thố00 - 62
41Thìa05 - 38
42Thiên tài49 - 79 - 29
43Thiếu ngũ văn63
44Thỏ con38 - 78
45Thổ công57 - 79
46Thổ địa38 - 78 - 87
47Thợ làm bánh03 - 21
48Thợ xây78 - 87 - 73
49Thoát trấn lột00 - 08
50Thóc34 - 74
51Thỏi vàng82 - 37
52Thôn quê57 - 75
53Thua bạc25 - 35
54Thua xì39 - 93 - 63
55Thùng xách nước 70 - 93
56Thước kẻ11 - 05
57Thuốc lá giả92 - 29
58Thuốc lá08 - 85
59Thuyền bị đắm08 - 10 - 64
60Thuyền xa lầy73 - 23
61Ti vi78 - 73
62Tiền giả00 - 86
63Tiền hai nghìn53 - 96
64Tiền hai trăm12 - 78 - 89
65Tiền năm nghìn87
66Tiền năm trăm56 - 46
67Tiên trên cao47
68Tiền62 - 12 - 67
69Tiết canh lợn38 - 83
70Tin mừng ở xa 12 - 02
71Tin mừng12 - 32
72Tin xấu đột ngột 01 - 13
73Tin xấu02 - 03 - 04
74Tình báo49
75Tình nhân ồn ào47 - 48
76Tính tiền nhầm39 - 72
7739 - 7207 - 65 - 88
78Tình tứ nói chuyện34
79Tình tứ64 - 74 - 84
80Tờ báo49 - 98
Bình luận thêm