Sổ mơ - Trang 3

Sổ mơ - Giải mộng lô đề


Sổ mơ - Trang 3

Số thứ tựGiấc mơBộ số
01Buồng cau10 - 30 - 70 - 75
02Buồng chuối70 - 72
03Buồng kín41 - 70 - 72
04Cá cảnh40
05Cá chép58
06Cá chuối59
07Cá chuồn76
08Ca hát vui chơi19 - 29
09Ca hát07 - 57 - 94
10Cá lóc68
11Cá mây chiều28 - 82
12Cá nướng48
13Cá quả45
14Cá rô20 - 40 - 82
15Cá sấu89
16Cá thường56
17Cá to nhỏ09
18Cá trạch 85
19Cá trắm01 - 41 - 81 - 43
20Cá trắng46
21Cá trê48
22Cá vàng20 - 29
2379
24Cái bàn95
25Cái bình85
26Cái cân89 - 86
27Cái câu01 - 26 - 73
28Cái cày 26 - 75 - 56
29Cái chậu94 - 32
30Cái chày11 - 98
31Cái chén93
32Cái chổi85 - 93
33Cái chum75 - 35
34Cái cù02 - 32 - 62
35Cái dấu25 - 75
36Cái ghế49 - 68
37Cái giếng92 - 29
38Cái kẹo36 - 02
39Cái kim84 - 34
40Cái kính85
41Cái làn84 - 85
42Cái mả30 - 70 - 40 - 90
43Cái mai19 - 91 - 87
44Cái mâm18 - 81 - 86
45Cái màn xanh14 - 41
46Cái màn85 - 97
47Cái miệng78
48Cái miếu63 - 68
49Cái môi00 - 75
50Cái mũ28 - 46 - 86 - 68
51Cái muôi71
52Cái nhà27 - 77 - 91 - 41
53Cái nhẫn81
54Cãi nhau36 - 37 - 68
55Cái nhìn hẹp hòi72 - 72
56Cái nhìn nham hiểm61 - 49
57Cái nhìn tốt27 - 72
58Cái nón05 - 15 - 75
59Cái tát06
60Cái tẩu26 - 75 - 21
61Cái thìa54
62Cái thuổng94 - 96
63Cái tích93
64Cái xẻng63 - 64
65Cái xích79 - 82
66Căn buồng bình thường20 - 21 - 40 - 60
67Cần câu26 - 75
68Cảnh buồn46
69Cánh cửa cũ44 - 94
70Cánh cửa mới đóng42 - 43 - 52
71Cánh cửa28 - 83
72Cánh tay lông lá42
73Cánh tay18 - 81
74Cào cào53
75Cạo râu83 - 84
76Cắt tóc nam14 - 54 - 65 - 45
77Cắt tóc nữ57 - 85
78Cắt tóc82 - 83 - 85
79Cát36 - 63
80Câu cá ao hồ08 - 80 - 85
Bình luận thêm