Sổ mơ - Trang 7

Sổ mơ - Giải mộng lô đề


Sổ mơ - Trang 7

Số thứ tựGiấc mơBộ số
01Đi ỉa đông người08 - 09
02Đi ỉa86 - 98
03Đi làm01 - 21 - 26
04Đi lễ12 - 21
05Đi mua giầy56 - 06
06Đi phà qua sông17 - 18
07Đi tắm39 - 93 - 83
08Đi tàu39 - 87 - 78
09Đi thi26
10Đi thuyền23 - 59 - 93 - 39
11Đi trên sông15 - 05
12Đi vắng05 - 20 - 25
13Đi về gặp mưa08 - 70 - 07
14Đi xa đánh nhau93 - 39
15Đi xa ngoại tình23 - 59
16Đi xe cúp85 - 57
17Đỉa bám đầy người28 - 11
18Đỉa bán vào chân29
19Đỉa cắn người58
20Địa ngụcĐịa ngục
21Diều hâu68 - 67
22Đình chùa01 - 40 - 80
23Đôi bít tất96 - 39 - 83
24Đôi chim bồ câu02 - 22
25Đôi dép33 - 81
26Đôi giày ba ta02 - 03
27Đòi nợ53 - 35
28Đồi núi68 - 86 - 81
29Đôi vẹt83 - 87
30Đói13 - 93 - 59
31Đom đóm19 - 59
32Dọn nhà vệ sinh26 - 62
33Dông bão08
34Đồng hồ95 - 58
35Đống lửa08 - 48
36Đống rơm25 - 50 - 27
37Đóng thuyền04 - 44 - 71 - 54
38Động chạm của kín của đàn bà65 - 63
39Đốt lò sưởi03 - 37
40Đưa tang27 - 72
41Dùng lửa đốt súc vật48
42Đứng trên mái nhà46 - 64
43Được bạc82
44Được của53 - 78 - 80
45Được thưởng82 - 32
46Được tiền chia hai05 - 50
47Được tiền08 - 78
48Được vàng01 - 10 - 15 - 75
49Đuổi bắt15 - 57 - 72
50Dương vật21 - 12 - 51
51Ếch86
52Et xăng64 - 74
53Gà con07 - 08
54Gà thịt rồi28 - 36
55Gà trống55 - 57
56Gái đẹp38 - 83
57Gặp ăn xin24 - 76 - 86
58Gặp cây đa09 - 05 - 12
59Gặp cụ già đạo đức41 - 64 - 62
60Gặp đàn bà28 - 87
61Gặp đàn ông26 - 27
62Gặp gà33 - 45 - 57
63Gặp lợn59 - 62 - 27
64Gặp người nhà70 - 75 - 78
65Gặp người yêu46 - 47 - 87
66Gặp phà28 - 52 - 93
67Gặp tiền01 - 76 - 67
68Giá treo cổ84 - 68
69Giải thoát84 - 85
70Giáo viên52 - 57
71Giấy tờ ướt26 - 66
72Giếng nước29 - 92
73Gieo trồng57 - 46
74Giết lợn82 - 32
75Giết người83 - 47
76Giò chả22 - 43
77Giò78 - 84 - 89
78Giông bão08 - 58 - 53
79Giun11 - 94
80Hà mã56
Bình luận thêm