Xem chi tiết cầu Truyền Thống 11 ngày, từ 17-05-2024 tới 29-05-2024 với vị trí 1 và 9


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 11 ngày, từ 17-05-2024 tới 29-05-2024 với vị trí 1 và 9

Kết quả Thứ Sáu ngày 17-05-2024
Đặc biệt51468
Giải nhất36545
Giải nhì2574088471
Giải ba712705919024080
027381455491467
Giải tư1610728014493711
Giải năm199028234099
153106626554
Giải sáu811467195
Giải bảy45416232

Loto: 68, 45, 40, 71, 70, 90, 80, 38, 54, 67, 10, 80, 49, 11, 90, 23, 99, 31, 62, 54, 11, 67, 95, 45, 41, 62, 32


Kết quả Thứ Bảy ngày 18-05-2024
Đặc biệt91322
Giải nhất34422
Giải nhì5458791207
Giải ba653702896987605
863042526147953
Giải tư8722356536229776
Giải năm979460343664
480458471109
Giải sáu439382725
Giải bảy17181980

Loto: 22, 22, 87, 07, 70, 69, 05, 04, 61, 53, 22, 65, 22, 76, 94, 34, 64, 04, 47, 09, 39, 82, 25, 17, 18, 19, 80


Kết quả Chủ Nhật ngày 19-05-2024
Đặc biệt14478
Giải nhất08543
Giải nhì8312592133
Giải ba927967663997895
590020326878862
Giải tư0077196248248339
Giải năm989260355510
576913484280
Giải sáu198786996
Giải bảy68850596

Loto: 78, 43, 25, 33, 96, 39, 95, 02, 68, 62, 77, 62, 24, 39, 92, 35, 10, 69, 48, 80, 98, 86, 96, 68, 85, 05, 96


Kết quả Thứ Hai ngày 20-05-2024
Đặc biệt05966
Giải nhất60275
Giải nhì7272590891
Giải ba566529118616367
648450904906322
Giải tư0220662293530452
Giải năm951093723898
478193692390
Giải sáu695561208
Giải bảy24508952

Loto: 66, 75, 25, 91, 52, 86, 67, 45, 49, 22, 20, 22, 53, 52, 10, 72, 98, 81, 69, 90, 95, 61, 08, 24, 50, 89, 52


Kết quả Thứ Ba ngày 21-05-2024
Đặc biệt55200
Giải nhất18539
Giải nhì6901879701
Giải ba777752710644932
694634935874462
Giải tư6188988534289737
Giải năm124510614589
030988672047
Giải sáu832502909
Giải bảy79735087

Loto: 00, 39, 18, 01, 75, 06, 32, 63, 58, 62, 88, 85, 28, 37, 45, 61, 89, 09, 67, 47, 32, 02, 09, 79, 73, 50, 87


Kết quả Thứ Tư ngày 22-05-2024
Đặc biệt39397
Giải nhất45487
Giải nhì3147600040
Giải ba478304560832162
703126814375822
Giải tư0668147544365595
Giải năm177466557678
774514264108
Giải sáu126617344
Giải bảy06616264

Loto: 97, 87, 76, 40, 30, 08, 62, 12, 43, 22, 68, 75, 36, 95, 74, 55, 78, 45, 26, 08, 26, 17, 44, 06, 61, 62, 64


Kết quả Thứ Năm ngày 23-05-2024
Đặc biệt13182
Giải nhất64473
Giải nhì5897680232
Giải ba655555321045207
148371130447605
Giải tư1946665621476690
Giải năm248458607889
626822678394
Giải sáu272701862
Giải bảy51874160

Loto: 82, 73, 76, 32, 55, 10, 07, 37, 04, 05, 46, 56, 47, 90, 84, 60, 89, 68, 67, 94, 72, 01, 62, 51, 87, 41, 60


Kết quả Thứ Sáu ngày 24-05-2024
Đặc biệt70098
Giải nhất97488
Giải nhì8187742410
Giải ba781644121993046
135101878103112
Giải tư1380581115799803
Giải năm482134306260
160958719504
Giải sáu065714870
Giải bảy82600222

Loto: 98, 88, 77, 10, 64, 19, 46, 10, 81, 12, 80, 11, 79, 03, 21, 30, 60, 09, 71, 04, 65, 14, 70, 82, 60, 02, 22


Kết quả Thứ Bảy ngày 25-05-2024
Đặc biệt09743
Giải nhất80957
Giải nhì5879538612
Giải ba301659947559693
266478099467715
Giải tư7348372394687032
Giải năm119237503229
426314127585
Giải sáu192342319
Giải bảy43551023

Loto: 43, 57, 95, 12, 65, 75, 93, 47, 94, 15, 48, 23, 68, 32, 92, 50, 29, 63, 12, 85, 92, 42, 19, 43, 55, 10, 23


Kết quả Chủ Nhật ngày 26-05-2024
Đặc biệt53398
Giải nhất12478
Giải nhì1438506275
Giải ba503690711573615
527523778090972
Giải tư1340320831521799
Giải năm557078345867
517329691012
Giải sáu288878459
Giải bảy61920833

Loto: 98, 78, 85, 75, 69, 15, 15, 52, 80, 72, 40, 08, 52, 99, 70, 34, 67, 73, 69, 12, 88, 78, 59, 61, 92, 08, 33


Kết quả Thứ Hai ngày 27-05-2024
Đặc biệt72578
Giải nhất03162
Giải nhì2994649185
Giải ba106943937583675
965219450849856
Giải tư5521755906988712
Giải năm179349001219
254104753049
Giải sáu322063620
Giải bảy40073252

Loto: 78, 62, 46, 85, 94, 75, 75, 21, 08, 56, 21, 59, 98, 12, 93, 00, 19, 41, 75, 49, 22, 63, 20, 40, 07, 32, 52


Kết quả Thứ Ba ngày 28-05-2024
Đặc biệt47490
Giải nhất72043
Giải nhì0983029003
Giải ba308791515762025
167552335705880
Giải tư8291695399811132
Giải năm081103412380
493549148694
Giải sáu232937880
Giải bảy63297512

Loto: 90, 43, 30, 03, 79, 57, 25, 55, 57, 80, 91, 53, 81, 32, 11, 41, 80, 35, 14, 94, 32, 37, 80, 63, 29, 75, 12