Xem chi tiết cầu Truyền Thống 11 ngày, từ 10-05-2024 tới 22-05-2024 với vị trí 1 và 9


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 11 ngày, từ 10-05-2024 tới 22-05-2024 với vị trí 1 và 9

Kết quả Thứ Sáu ngày 10-05-2024
Đặc biệt78736
Giải nhất18262
Giải nhì5095532467
Giải ba236713629805252
865701603092419
Giải tư9864239642709528
Giải năm381461594915
656959753971
Giải sáu157788615
Giải bảy61254081

Loto: 36, 62, 55, 67, 71, 98, 52, 70, 30, 19, 64, 96, 70, 28, 14, 59, 15, 69, 75, 71, 57, 88, 15, 61, 25, 40, 81


Kết quả Thứ Bảy ngày 11-05-2024
Đặc biệt98076
Giải nhất10832
Giải nhì3406956100
Giải ba993452138223746
715992538285169
Giải tư0930158793022080
Giải năm050640794286
628196506402
Giải sáu526321995
Giải bảy64520077

Loto: 76, 32, 69, 00, 45, 82, 46, 99, 82, 69, 30, 87, 02, 80, 06, 79, 86, 81, 50, 02, 26, 21, 95, 64, 52, 00, 77


Kết quả Chủ Nhật ngày 12-05-2024
Đặc biệt54105
Giải nhất06147
Giải nhì7485997508
Giải ba739579948289320
245902670666538
Giải tư7963946500767088
Giải năm586293520691
248015194340
Giải sáu751430989
Giải bảy75332197

Loto: 05, 47, 59, 08, 57, 82, 20, 90, 06, 38, 63, 65, 76, 88, 62, 52, 91, 80, 19, 40, 51, 30, 89, 75, 33, 21, 97


Kết quả Thứ Hai ngày 13-05-2024
Đặc biệt84396
Giải nhất64440
Giải nhì1284484462
Giải ba396908830654902
805903716566935
Giải tư3100791388624260
Giải năm812795496572
768373371419
Giải sáu007667359
Giải bảy63622026

Loto: 96, 40, 44, 62, 90, 06, 02, 90, 65, 35, 00, 13, 62, 60, 27, 49, 72, 83, 37, 19, 07, 67, 59, 63, 62, 20, 26


Kết quả Thứ Ba ngày 14-05-2024
Đặc biệt16880
Giải nhất28703
Giải nhì3952563916
Giải ba150960869126638
165189352628481
Giải tư8610714808581031
Giải năm159729145213
464566619199
Giải sáu934848328
Giải bảy66634565

Loto: 80, 03, 25, 16, 96, 91, 38, 18, 26, 81, 10, 48, 58, 31, 97, 14, 13, 45, 61, 99, 34, 48, 28, 66, 63, 45, 65


Kết quả Thứ Tư ngày 15-05-2024
Đặc biệt06926
Giải nhất62025
Giải nhì0140955964
Giải ba066520802158498
380406019451612
Giải tư9231563336882553
Giải năm138820167652
891792127390
Giải sáu336470610
Giải bảy89293072

Loto: 26, 25, 09, 64, 52, 21, 98, 40, 94, 12, 31, 33, 88, 53, 88, 16, 52, 17, 12, 90, 36, 70, 10, 89, 29, 30, 72


Kết quả Thứ Năm ngày 16-05-2024
Đặc biệt61034
Giải nhất71290
Giải nhì6234850106
Giải ba884422046898125
529006065131992
Giải tư2338906899448906
Giải năm205212826872
139535938574
Giải sáu165824844
Giải bảy30920925

Loto: 34, 90, 48, 06, 42, 68, 25, 00, 51, 92, 38, 68, 44, 06, 52, 82, 72, 95, 93, 74, 65, 24, 44, 30, 92, 09, 25


Kết quả Thứ Sáu ngày 17-05-2024
Đặc biệt51468
Giải nhất36545
Giải nhì2574088471
Giải ba712705919024080
027381455491467
Giải tư1610728014493711
Giải năm199028234099
153106626554
Giải sáu811467195
Giải bảy45416232

Loto: 68, 45, 40, 71, 70, 90, 80, 38, 54, 67, 10, 80, 49, 11, 90, 23, 99, 31, 62, 54, 11, 67, 95, 45, 41, 62, 32


Kết quả Thứ Bảy ngày 18-05-2024
Đặc biệt91322
Giải nhất34422
Giải nhì5458791207
Giải ba653702896987605
863042526147953
Giải tư8722356536229776
Giải năm979460343664
480458471109
Giải sáu439382725
Giải bảy17181980

Loto: 22, 22, 87, 07, 70, 69, 05, 04, 61, 53, 22, 65, 22, 76, 94, 34, 64, 04, 47, 09, 39, 82, 25, 17, 18, 19, 80


Kết quả Chủ Nhật ngày 19-05-2024
Đặc biệt14478
Giải nhất08543
Giải nhì8312592133
Giải ba927967663997895
590020326878862
Giải tư0077196248248339
Giải năm989260355510
576913484280
Giải sáu198786996
Giải bảy68850596

Loto: 78, 43, 25, 33, 96, 39, 95, 02, 68, 62, 77, 62, 24, 39, 92, 35, 10, 69, 48, 80, 98, 86, 96, 68, 85, 05, 96


Kết quả Thứ Hai ngày 20-05-2024
Đặc biệt05966
Giải nhất60275
Giải nhì7272590891
Giải ba566529118616367
648450904906322
Giải tư0220662293530452
Giải năm951093723898
478193692390
Giải sáu695561208
Giải bảy24508952

Loto: 66, 75, 25, 91, 52, 86, 67, 45, 49, 22, 20, 22, 53, 52, 10, 72, 98, 81, 69, 90, 95, 61, 08, 24, 50, 89, 52


Kết quả Thứ Ba ngày 21-05-2024
Đặc biệt55200
Giải nhất18539
Giải nhì6901879701
Giải ba777752710644932
694634935874462
Giải tư6188988534289737
Giải năm124510614589
030988672047
Giải sáu832502909
Giải bảy79735087

Loto: 00, 39, 18, 01, 75, 06, 32, 63, 58, 62, 88, 85, 28, 37, 45, 61, 89, 09, 67, 47, 32, 02, 09, 79, 73, 50, 87