Xem chi tiết cầu Truyền Thống 11 ngày, từ 01-06-2024 tới 13-06-2024 với vị trí 1 và 9


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 11 ngày, từ 01-06-2024 tới 13-06-2024 với vị trí 1 và 9

Kết quả Thứ Bảy ngày 01-06-2024
Đặc biệt12612
Giải nhất12229
Giải nhì5244578001
Giải ba355408418627880
367308678311313
Giải tư4189885579702800
Giải năm848278011359
665954414180
Giải sáu019239877
Giải bảy70496819

Loto: 12, 29, 45, 01, 40, 86, 80, 30, 83, 13, 89, 55, 70, 00, 82, 01, 59, 59, 41, 80, 19, 39, 77, 70, 49, 68, 19


Kết quả Chủ Nhật ngày 02-06-2024
Đặc biệt27070
Giải nhất02994
Giải nhì3629252317
Giải ba079371460810458
062135886817285
Giải tư6972549620270066
Giải năm943813079291
673607770712
Giải sáu000718703
Giải bảy99904811

Loto: 70, 94, 92, 17, 37, 08, 58, 13, 68, 85, 72, 96, 27, 66, 38, 07, 91, 36, 77, 12, 00, 18, 03, 99, 90, 48, 11


Kết quả Thứ Hai ngày 03-06-2024
Đặc biệt35024
Giải nhất46369
Giải nhì7660327648
Giải ba555103278654609
394792971406833
Giải tư7020867630895912
Giải năm928802773980
864146897198
Giải sáu225813825
Giải bảy78484515

Loto: 24, 69, 03, 48, 10, 86, 09, 79, 14, 33, 20, 76, 89, 12, 88, 77, 80, 41, 89, 98, 25, 13, 25, 78, 48, 45, 15


Kết quả Thứ Ba ngày 04-06-2024
Đặc biệt86127
Giải nhất95915
Giải nhì8684137274
Giải ba108291945885562
075218570170057
Giải tư1080380962675179
Giải năm526061109746
151865044996
Giải sáu942278257
Giải bảy15821855

Loto: 27, 15, 41, 74, 29, 58, 62, 21, 01, 57, 80, 09, 67, 79, 60, 10, 46, 18, 04, 96, 42, 78, 57, 15, 82, 18, 55


Kết quả Thứ Tư ngày 05-06-2024
Đặc biệt97856
Giải nhất25539
Giải nhì6564889467
Giải ba653787710608335
317086524527153
Giải tư4181629545163382
Giải năm583008218066
429231893421
Giải sáu031966620
Giải bảy68294432

Loto: 56, 39, 48, 67, 78, 06, 35, 08, 45, 53, 81, 95, 16, 82, 30, 21, 66, 92, 89, 21, 31, 66, 20, 68, 29, 44, 32


Kết quả Thứ Năm ngày 06-06-2024
Đặc biệt66688
Giải nhất12104
Giải nhì7120688217
Giải ba422664466312063
028160501655725
Giải tư4250482361108859
Giải năm455650417581
750745398341
Giải sáu320047190
Giải bảy28071410

Loto: 88, 04, 06, 17, 66, 63, 63, 16, 16, 25, 50, 23, 10, 59, 56, 41, 81, 07, 39, 41, 20, 47, 90, 28, 07, 14, 10


Kết quả Thứ Sáu ngày 07-06-2024
Đặc biệt04651
Giải nhất66342
Giải nhì0391251761
Giải ba534847645006690
809446452599819
Giải tư3903916694597593
Giải năm304304404161
733391268586
Giải sáu047611685
Giải bảy32965701

Loto: 51, 42, 12, 61, 84, 50, 90, 44, 25, 19, 03, 66, 59, 93, 43, 40, 61, 33, 26, 86, 47, 11, 85, 32, 96, 57, 01


Kết quả Thứ Bảy ngày 08-06-2024
Đặc biệt63333
Giải nhất06115
Giải nhì0360447710
Giải ba208141288790480
761290540967246
Giải tư8973263640153549
Giải năm260586191376
646477305679
Giải sáu140887883
Giải bảy24895866

Loto: 33, 15, 04, 10, 14, 87, 80, 29, 09, 46, 73, 36, 15, 49, 05, 19, 76, 64, 30, 79, 40, 87, 83, 24, 89, 58, 66


Kết quả Chủ Nhật ngày 09-06-2024
Đặc biệt29226
Giải nhất12081
Giải nhì0497889159
Giải ba757650876658006
280800924462832
Giải tư7153694432783322
Giải năm012094189965
989897011674
Giải sáu166197692
Giải bảy22538419

Loto: 26, 81, 78, 59, 65, 66, 06, 80, 44, 32, 53, 44, 78, 22, 20, 18, 65, 98, 01, 74, 66, 97, 92, 22, 53, 84, 19


Kết quả Thứ Hai ngày 10-06-2024
Đặc biệt44465
Giải nhất74590
Giải nhì4278045659
Giải ba291963430414475
537246163714983
Giải tư2658718793748323
Giải năm658200094547
542959500984
Giải sáu646461869
Giải bảy33067692

Loto: 65, 90, 80, 59, 96, 04, 75, 24, 37, 83, 58, 87, 74, 23, 82, 09, 47, 29, 50, 84, 46, 61, 69, 33, 06, 76, 92


Kết quả Thứ Ba ngày 11-06-2024
Đặc biệt17409
Giải nhất34794
Giải nhì0249177554
Giải ba051507760092021
429317334440793
Giải tư6405997337429996
Giải năm252277553264
263792157973
Giải sáu460970823
Giải bảy07535214

Loto: 09, 94, 91, 54, 50, 00, 21, 31, 44, 93, 05, 73, 42, 96, 22, 55, 64, 37, 15, 73, 60, 70, 23, 07, 53, 52, 14


Kết quả Thứ Tư ngày 12-06-2024
Đặc biệt86255
Giải nhất11249
Giải nhì8712959903
Giải ba953659837170344
839982075720659
Giải tư2837787019694974
Giải năm125498460925
035682622283
Giải sáu675532661
Giải bảy54641584

Loto: 55, 49, 29, 03, 65, 71, 44, 98, 57, 59, 37, 70, 69, 74, 54, 46, 25, 56, 62, 83, 75, 32, 61, 54, 64, 15, 84