Xem chi tiết cầu Truyền Thống 11 ngày, từ 11-06-2024 tới 23-06-2024 với vị trí 1 và 9


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 11 ngày, từ 11-06-2024 tới 23-06-2024 với vị trí 1 và 9

Kết quả Thứ Ba ngày 11-06-2024
Đặc biệt17409
Giải nhất34794
Giải nhì0249177554
Giải ba051507760092021
429317334440793
Giải tư6405997337429996
Giải năm252277553264
263792157973
Giải sáu460970823
Giải bảy07535214

Loto: 09, 94, 91, 54, 50, 00, 21, 31, 44, 93, 05, 73, 42, 96, 22, 55, 64, 37, 15, 73, 60, 70, 23, 07, 53, 52, 14


Kết quả Thứ Tư ngày 12-06-2024
Đặc biệt86255
Giải nhất11249
Giải nhì8712959903
Giải ba953659837170344
839982075720659
Giải tư2837787019694974
Giải năm125498460925
035682622283
Giải sáu675532661
Giải bảy54641584

Loto: 55, 49, 29, 03, 65, 71, 44, 98, 57, 59, 37, 70, 69, 74, 54, 46, 25, 56, 62, 83, 75, 32, 61, 54, 64, 15, 84


Kết quả Thứ Năm ngày 13-06-2024
Đặc biệt29826
Giải nhất13498
Giải nhì6332115802
Giải ba277385616393997
371901259230960
Giải tư7699285061914221
Giải năm071894335262
198157780943
Giải sáu179216075
Giải bảy98354802

Loto: 26, 98, 21, 02, 38, 63, 97, 90, 92, 60, 99, 50, 91, 21, 18, 33, 62, 81, 78, 43, 79, 16, 75, 98, 35, 48, 02


Kết quả Thứ Sáu ngày 14-06-2024
Đặc biệt80287
Giải nhất34741
Giải nhì1660476482
Giải ba801633302210306
289505294414753
Giải tư8777054534014633
Giải năm210801418279
622881456843
Giải sáu716160396
Giải bảy59091290

Loto: 87, 41, 04, 82, 63, 22, 06, 50, 44, 53, 77, 45, 01, 33, 08, 41, 79, 28, 45, 43, 16, 60, 96, 59, 09, 12, 90


Kết quả Thứ Bảy ngày 15-06-2024
Đặc biệt40369
Giải nhất61635
Giải nhì8588589164
Giải ba823630511815616
003830111213463
Giải tư4569184513534889
Giải năm217304780898
715917693106
Giải sáu121026567
Giải bảy13779652

Loto: 69, 35, 85, 64, 63, 18, 16, 83, 12, 63, 69, 45, 53, 89, 73, 78, 98, 59, 69, 06, 21, 26, 67, 13, 77, 96, 52


Kết quả Chủ Nhật ngày 16-06-2024
Đặc biệt17597
Giải nhất14213
Giải nhì8205725910
Giải ba340169562066695
910891914996769
Giải tư6324937193419350
Giải năm251624375066
683996694629
Giải sáu254366156
Giải bảy70329681

Loto: 97, 13, 57, 10, 16, 20, 95, 89, 49, 69, 24, 71, 41, 50, 16, 37, 66, 39, 69, 29, 54, 66, 56, 70, 32, 96, 81


Kết quả Thứ Hai ngày 17-06-2024
Đặc biệt00002
Giải nhất89539
Giải nhì6519614242
Giải ba367911746517396
808347469849217
Giải tư1790490935327588
Giải năm846462308652
513808537207
Giải sáu959746249
Giải bảy22721703

Loto: 02, 39, 96, 42, 91, 65, 96, 34, 98, 17, 90, 09, 32, 88, 64, 30, 52, 38, 53, 07, 59, 46, 49, 22, 72, 17, 03


Kết quả Thứ Ba ngày 18-06-2024
Đặc biệt74990
Giải nhất57985
Giải nhì7748433052
Giải ba813645867412602
836953177454774
Giải tư0166149935619098
Giải năm856136865040
924988683006
Giải sáu726553932
Giải bảy70105646

Loto: 90, 85, 84, 52, 64, 74, 02, 95, 74, 74, 66, 99, 61, 98, 61, 86, 40, 49, 68, 06, 26, 53, 32, 70, 10, 56, 46


Kết quả Thứ Tư ngày 19-06-2024
Đặc biệt37567
Giải nhất66937
Giải nhì2500258693
Giải ba036713846676277
955895456150911
Giải tư5029125645494432
Giải năm449392411095
917949242507
Giải sáu657014523
Giải bảy55427889

Loto: 67, 37, 02, 93, 71, 66, 77, 89, 61, 11, 29, 56, 49, 32, 93, 41, 95, 79, 24, 07, 57, 14, 23, 55, 42, 78, 89


Kết quả Thứ Năm ngày 20-06-2024
Đặc biệt81439
Giải nhất72590
Giải nhì7194514138
Giải ba063550631977494
799762195883540
Giải tư9583104988339394
Giải năm251992666072
015149028572
Giải sáu683444632
Giải bảy17044068

Loto: 39, 90, 45, 38, 55, 19, 94, 76, 58, 40, 83, 49, 33, 94, 19, 66, 72, 51, 02, 72, 83, 44, 32, 17, 04, 40, 68


Kết quả Thứ Sáu ngày 21-06-2024
Đặc biệt14296
Giải nhất22522
Giải nhì1641377472
Giải ba128450483556642
038060778515529
Giải tư0992554710990542
Giải năm068945198337
672898975595
Giải sáu389051276
Giải bảy11521761

Loto: 96, 22, 13, 72, 45, 35, 42, 06, 85, 29, 92, 47, 99, 42, 89, 19, 37, 28, 97, 95, 89, 51, 76, 11, 52, 17, 61


Kết quả Thứ Bảy ngày 22-06-2024
Đặc biệt24362
Giải nhất36143
Giải nhì8075988565
Giải ba865848492360925
166114743294039
Giải tư2964191567060171
Giải năm724911793059
963684234066
Giải sáu803059596
Giải bảy70871001

Loto: 62, 43, 59, 65, 84, 23, 25, 11, 32, 39, 64, 15, 06, 71, 49, 79, 59, 36, 23, 66, 03, 59, 96, 70, 87, 10, 01