Xem chi tiết cầu Truyền Thống 12 ngày, từ 10-04-2024 tới 22-04-2024 với vị trí 1 và 9


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 12 ngày, từ 10-04-2024 tới 22-04-2024 với vị trí 1 và 9

Kết quả Thứ Tư ngày 10-04-2024
Đặc biệt14138
Giải nhất62724
Giải nhì5415796213
Giải ba143628977055669
505440446248939
Giải tư4062507966087155
Giải năm740212364922
442121789253
Giải sáu552247722
Giải bảy12457597

Loto: 38, 24, 57, 13, 62, 70, 69, 44, 62, 39, 62, 79, 08, 55, 02, 36, 22, 21, 78, 53, 52, 47, 22, 12, 45, 75, 97


Kết quả Thứ Năm ngày 11-04-2024
Đặc biệt69356
Giải nhất22552
Giải nhì3514015293
Giải ba350102813333342
655787443657981
Giải tư4851276189933587
Giải năm690926932363
175033287628
Giải sáu753388635
Giải bảy73804286

Loto: 56, 52, 40, 93, 10, 33, 42, 78, 36, 81, 51, 61, 93, 87, 09, 93, 63, 50, 28, 28, 53, 88, 35, 73, 80, 42, 86


Kết quả Thứ Sáu ngày 12-04-2024
Đặc biệt12073
Giải nhất92837
Giải nhì2862202259
Giải ba530101439179427
132477697260599
Giải tư6594582168582983
Giải năm099354838027
691652134770
Giải sáu850036185
Giải bảy27831680

Loto: 73, 37, 22, 59, 10, 91, 27, 47, 72, 99, 94, 21, 58, 83, 93, 83, 27, 16, 13, 70, 50, 36, 85, 27, 83, 16, 80


Kết quả Thứ Bảy ngày 13-04-2024
Đặc biệt90649
Giải nhất71212
Giải nhì5572056680
Giải ba647619439209089
570150692083467
Giải tư1452523050832320
Giải năm409082410310
637815753896
Giải sáu756690503
Giải bảy58283564

Loto: 49, 12, 20, 80, 61, 92, 89, 15, 20, 67, 52, 30, 83, 20, 90, 41, 10, 78, 75, 96, 56, 90, 03, 58, 28, 35, 64


Kết quả Chủ Nhật ngày 14-04-2024
Đặc biệt71396
Giải nhất20801
Giải nhì7347083615
Giải ba593185465790221
194942041877848
Giải tư2581637188501300
Giải năm030923421961
661655695870
Giải sáu496635489
Giải bảy52228990

Loto: 96, 01, 70, 15, 18, 57, 21, 94, 18, 48, 81, 71, 50, 00, 09, 42, 61, 16, 69, 70, 96, 35, 89, 52, 22, 89, 90


Kết quả Thứ Hai ngày 15-04-2024
Đặc biệt99369
Giải nhất13829
Giải nhì5986127481
Giải ba653037770489049
500133452533222
Giải tư3926054626513393
Giải năm093738841948
167991052079
Giải sáu334673600
Giải bảy54339829

Loto: 69, 29, 61, 81, 03, 04, 49, 13, 25, 22, 26, 46, 51, 93, 37, 84, 48, 79, 05, 79, 34, 73, 00, 54, 33, 98, 29


Kết quả Thứ Ba ngày 16-04-2024
Đặc biệt96850
Giải nhất66671
Giải nhì5131074053
Giải ba366421917258381
144336281692024
Giải tư4787821777610665
Giải năm845208693282
071048047663
Giải sáu366886216
Giải bảy12519118

Loto: 50, 71, 10, 53, 42, 72, 81, 33, 16, 24, 87, 17, 61, 65, 52, 69, 82, 10, 04, 63, 66, 86, 16, 12, 51, 91, 18


Kết quả Thứ Tư ngày 17-04-2024
Đặc biệt90289
Giải nhất19874
Giải nhì2478950177
Giải ba841608425066154
143060334185969
Giải tư3241982991036240
Giải năm567476710218
330051336434
Giải sáu317228892
Giải bảy47409027

Loto: 89, 74, 89, 77, 60, 50, 54, 06, 41, 69, 41, 29, 03, 40, 74, 71, 18, 00, 33, 34, 17, 28, 92, 47, 40, 90, 27


Kết quả Thứ Năm ngày 18-04-2024
Đặc biệt62904
Giải nhất16351
Giải nhì9210984405
Giải ba502158232654744
811576094693661
Giải tư7880357309169336
Giải năm944392415284
979842777296
Giải sáu591346154
Giải bảy69529537

Loto: 04, 51, 09, 05, 15, 26, 44, 57, 46, 61, 80, 73, 16, 36, 43, 41, 84, 98, 77, 96, 91, 46, 54, 69, 52, 95, 37


Kết quả Thứ Sáu ngày 19-04-2024
Đặc biệt26592
Giải nhất38838
Giải nhì4377491819
Giải ba087586377115724
913148695947543
Giải tư1370701057925856
Giải năm995752458757
201941326316
Giải sáu222106949
Giải bảy71268523

Loto: 92, 38, 74, 19, 58, 71, 24, 14, 59, 43, 70, 10, 92, 56, 57, 45, 57, 19, 32, 16, 22, 06, 49, 71, 26, 85, 23


Kết quả Thứ Bảy ngày 20-04-2024
Đặc biệt29379
Giải nhất29822
Giải nhì2493327395
Giải ba632546582939579
269172006391422
Giải tư9186176393851320
Giải năm545132890892
429014487357
Giải sáu899689390
Giải bảy05609933

Loto: 79, 22, 33, 95, 54, 29, 79, 17, 63, 22, 86, 63, 85, 20, 51, 89, 92, 90, 48, 57, 99, 89, 90, 05, 60, 99, 33


Kết quả Chủ Nhật ngày 21-04-2024
Đặc biệt19980
Giải nhất85986
Giải nhì4757769280
Giải ba980922582581059
579323383071715
Giải tư5543138469755836
Giải năm232643220703
716245090470
Giải sáu191392571
Giải bảy11599139

Loto: 80, 86, 77, 80, 92, 25, 59, 32, 30, 15, 43, 84, 75, 36, 26, 22, 03, 62, 09, 70, 91, 92, 71, 11, 59, 91, 39


Kết quả Thứ Hai ngày 22-04-2024
Đặc biệt15525
Giải nhất29914
Giải nhì8340068369
Giải ba965227410684523
664847656365685
Giải tư7662349351519395
Giải năm685666431321
410821536831
Giải sáu369495636
Giải bảy82937937

Loto: 25, 14, 00, 69, 22, 06, 23, 84, 63, 85, 62, 93, 51, 95, 56, 43, 21, 08, 53, 31, 69, 95, 36, 82, 93, 79, 37